Bestellen & Betalen
Met het plaatsen van een bestelling en het aanklikken van de knop 'afrekenen' gaat de klant met Brandt een betaalverplichting aan. Bijkomende verzendkosten zijn werkelijke kosten of standaard voor pakketpost.

Verzending & Levering
Na ontvangst van uw bestelling verzendt Brandt binnen 4 dagen (tenzij anders aangegeven op de website bijvoorbeeld i.v.m. vakantie). Wanneer de verzending met spoed moet worden behandeld, laat het ons weten en we doen ons best!

Bedenktijd, Herroeping & Retourneren
Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet dan kunt u binnen 14 dagen ruilen of retour zenden. Neem z.s.m. contact op met ons. 

U kunt het artikel ruilen voor een andere kaars van dezelfde grootte en prijs. Verzendkosten zijn voor de klant zelf.

Wilt u het artikel retourneren dan kan dit als het artikel in goede, originele staat verkeert. De aankoopwaarde en verzendingskosten worden dan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending teruggeboekt. Kosten voor de retourzending zelf zijn voor de klant. Vanwege de aard van het product kunnen we geen gebruikte kaarsen terugnemen. 

Brandt behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te compenseren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van de retourzending is beschadigd. Brandt behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd.

Uitsluiting van herroeping
Producten vervaardigd op specificaties van de klant, die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van individuele keuze of beslissing zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 

Klachten & Conformiteit
Heeft u een klacht over een artikel gekocht bij Brandt? Dien deze in per mail. Graag voorzien van een duidelijke omschrijving en beeldmateriaal. Binnen een termijn van 3 werkdagen wordt contact met u opgenomen over de klacht. In overleg wordt bepaald wat, ook gezien de conformiteit, redelijk en wenselijk is. 

Annuleren 
Een (deel van een) bestelling kan zonder opgaaf van reden geannuleerd worden na betaling en voordat verzending plaats vindt. Het aankoopbedrag wordt minus de administratie- en transactiekosten (2,95) binnen 5 dagen terugbetaald. Eventueel gemaakte betaalkosten worden niet teruggeboekt. 

Garantie
Brandt staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Wij controleren altijd de producten voordat deze worden verstuurd.

Overmacht
Brandt is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan bedrijfsstoringen bij Brandt en transportstagnatie.

Privacy
Brandt geeft geen persoonsgegevens van klanten aan derden door. Zij gebruikt klantgegevens enkel ten behoeve van het verwerken van de bestellingen. 

Intellectueel eigendom
Deze webwinkel is van Brandt. Zij behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tekst- en beeldmateriaal van deze site mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.